Baiba Bela

Asociētā profesore

Latvijas Universitāte

Padziļināti pētījusi dzīvesstāstus, īpaši, latviešu identitāti Zviedrijā. Baiba Bela ir maģistra programmas vadītāja, kā arī koordinē starptautiskas maģistra programmas daļu Latvijā. Baiba Bela ir darbojusies valsts pētījumu programmas «Nacionālā identitāte» un «Tautas attīstības pārskata» veidošanā. Pētnieci īpaši interesē ar latviešu diasporu saistīti jautājumi, diasporas identitātes izpēte un transnacionālisms.

Intereses

  • mutvārdu vēsture
  • identitāte
  • migrācija
  • ilgtspējīga attīstība

Izglītība

  • Dr.sc.soc., 2003

    Latvijas Universitāte

Publikācijas

Konferences un uzstāšanās