Kristīne Rotbaha

zinātniskā asistente

Latvijas Universitāte

Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūta zinātniskā asistente. LU Humanitāro zinātņu fakultātē izstrādā promocijas darbu «Mantošanas veidi un kārtība latviešu tautas tiesiskajos priekšstatos», kā avotu izmantojot klasiskās folkloras un lauka pētījuma materiālus. Vairākus gadus piedalījusies LU rīkotajās folkloras un dzīvesstāstu ekspedīcijās dažādos Latvijas novados, vācot ieražu tiesības. Izstrādājusi un vadījusi lekciju kursu par latviešu tiesību folkloru LU Vasaras skolā un latviešu diasporas nometnēs ASV. Zinātniskā interese pievērsta personīgos stāstījumus iekļaujošai tiesību folkloras kā nozaru folkloras pētniecības attīstībai Latvijā. 2018. gadā pievienojās projektam «Atmiņu pārnese starp paaudzēm: naratīvā perspektīva».

Intereses

  • mantošanas ieražu tiesības
  • tiesību folklora
  • mutvārdu vēsture
  • folklora

Izglītība

  • Mg. iur., 2008

    Latvijas Universitāte

  • Mg. philol., 2014

    Latvijas Universitāte

Publikācijas

Konferences un uzstāšanās