Mutvārdu vēstures pētnieki Gotlandē

Māras Zirnītes zinātniskais priekšlasījums par Latvijas Otrā pasaules kara bēgļiem uz Zviedriju

Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Mazajā zālē notika Baibas Belas, Māras Zirnītes un Maijas Runcis zinātniskie priekšlasījumi par Latvijas Otrā pasaules kara bēgļiem uz Zviedriju. Priekšlasījumi norisinājās izstādes «Pāri Baltijas jūrai: 1944–1945» ietvaros.

Māra Zirnīte
pētniece

Mutvārdu vēstures pētniece, Nacionālā mutvārdu vēstures projekta koordinatore

Līdzīgi