Nacionālās pašapziņas un vēstures attiecības Latvijā

Kopsavilkums

Vāja vai spēcīga nacionālā pašapziņa – kas to nosaka? Jautājuma analīzei nepieciešami plašāki pētījumi, tāpēc raksta apjomā pieskaršos tikai dažiem nacionālās pašapziņas akadēmiskās pētniecības tematiem, lai iezīmētu jautājuma intelektuālās izpētes trajektoriju un saskatītu Latvijai kopīgo, un ieskicētu nacionālās pašapziņas un vēstures attiecības.

Veids

Atsauce: Beitnere, D. (2013) Nacionālās pašapziņas un vēstures attiecības Latvijā. Akadēmiskā dzīve, Nr. 49, 88-96.