Vadlīnijas intervētājiem un atmiņu rakstītājiem

Kopsavilkums

Kā uzturēt sarunu ar dzīvesgudru cilvēku, apkopot to, ko reizi pa reizei pastāsta vecmāmuļa, vai notvert vectēva slikto domu graudu un izteicienu? Ja esat par to domājis — šī grāmata būs īstā! Tajā varat izlasīt, kā vadīt sarunu, lai tā ved dziļāk par dzīves virsējo čaulu, kā fiksēt runas veidu un vienreizējo stāstīšanas notikumu, kā virknēt atmiņas dzīvesstāstos un varbūt pašam vai pašam tās arī uzrakstīts. Vadlīnijas sagatavojuši Nacionālās mutvārdu vēstures dzīvesstāstu krājuma veidotāji LU Filozofijas un socioloģijas insititūtā. Tās vedina iepazīt cilvēkus un dzīves vērtības, raudzīties uz vēsturi no cilvēka viedokļa, apzinoties, ka itin viss atstāj pēdas cilvēku dzīvēs, uzskatos, raksturos, rīcībā. Grāmata domāta dažāda vecuma, dzimuma, entiskās un profesionālās piederības lasītājiem — ikviens var nest laikiem pāri savas dzimtas, tautas, dzimtenes atmiņu!

IEVADS

MUTVĀRDU VĒSTURE – KAS TĀ IR UN KĀPĒC TO UZKLAUSĪT

 • Par mutvārdu vēsturi 13
 • Kāpēc jāuzklausa mutvārdu vēsture 15
 • Mutvārdu vēsture vai dzīvesstāsts 17
 • Nacionālā mutvārdu vēsture 21

KĀ SĀKT MUTVĀRDU VĒSTURES PĒTĪJUMU

 • Ideja – mērķis 25
 • Pētījuma plānošana 26

INTERVIJA: SOLI PA SOLIM

 • Kā atrast intervijai vajadzīgo cilvēku 29
 • Vienošanās par interviju 31
 • Intervētāja stratēģija un taktika 36
 • Intervijas vadīšana 44
 • Jautājumu tipi 51
 • Intervijas noslēgums 55
 • Ētika 57

INTERVIJU TEHNIKA, DOKUMENTĀCIJA, ARHIVĒŠANA

 • Audio digitālās fiksācijas tehniskie risinājumi 63
 • Intervijas ieskaņošana 65
 • Audio datu apstrāde un glabāšana 66
 • Interviju dokumentācija 67
 • Intervijas arhivēšana un uzglabāšana 78

KAS NOTIEK PĒC INTERVIJAS

 • Dzīvesstāstu pievienošana krājumam 82
 • Dzimtas biogrāfija un atmiņu publikācijas 83
 • Izglītojošās ievirzes 86

TIEM, KAS SAVAS ATMIŅAS RAKSTA PAŠI

 • Tīnas Kirsas padomi 96
 • Birutas Abulas padomi Kā lai uzsāku 117

NOBEIGUMAM 130

GUIDELINES 139

ISBN 978-9934-506-15-4