Paaudzes nošķīruma un pēctecības norādes dzīvesstāstos

Kopsavilkums

Referātā aplūkoti atsevišķi motīvi dzīvesstāstos, kas raksturo gan paaudžu nošķīrumu, gan norāda uz pēctecību, vadoties pēc Augusta Milta piesauktās dzīves apjēgsmes un ideāla meklējumiem

Atsauce: Zirnīte M., Pranka M. (2020). Paaudzes nošķīruma un pēctecības norādes dzīvesstāstos. LU 78. starptautiskā zinātniskā konference: Socioloģija: Referātu kopsavilkumi (lpp. 8).