Pārcēlāji

Kopsavilkums

Grāmata ir otrais izdevums Latvijas mutvārdu vēstures sērijā «Bezbailīgie». Tajā apkopotas triju bēgļu laivu vadītāju atmiņas no Otrā pasaules kara beigu posma.

Grāmatas galvenie varoņi ir Latvijas valsts vienaudži Pēteris Jansons, Laimonis Pētersons un Ēriks Tomsons, kas jaunu cilvēku aizrautībā glāba Latvijas iedzīvotājus no otrreizējās padomju okupācijas. Ilgu laiku par viņiem nekas netika dzirdēts. Latvijas Centrālās padomes uzdevumā viņi darbojās nelegāli un bieži palika nezināmi pat laivās pārceltajiem. Tikai mūža otrajā pusē viņi beidzot varēja uzticēt atklātībai savus neparastos dzīvesstāstus – kā Latvijā, tā Zviedrijā. Līdz ar šo grāmatu, mutvārdu vēstures pētnieku sakopota, ilgstoši noklusētā pieredze nodota atklātībai.

Atmiņās skarti daudz mazpazīstami notikumi, fakti un detaļas. To papildina Kaspara Zeļļa zinātniskie komentāri. Sastādītāja Māra Zirnīte, grāmatu izdošanai sagatavoja LU Filozofijas un socioloģijas institūts un Latvijas Mutvārdu vēstures pētnieku asociācija «Dzīvesstāsts». Ievads, pēcvārds un personu rādītājs paver plašāku ieskatu laikmetā, notikumos un tajos iesaistītajās personās.

Ar sērijas «Bezbailīgie» starpniecību pagātne tiek tuvināta tagadnei. Varoņi, kas nebaidījās nāves, piedzīvoja garus mūžus. Sērijas pirmā grāmata «Nakts jau nav tikai gulēšanai» bija veltīta Latvijas Centrālās padomes bēgļu laivu sakarniecei Valentīnei Lasmanei, kura nodzīvoja 102 gadus. Laimonis Pētersons nodzīvoja 87 gadus, Pēteris Jansons – 98. Trešais atmiņu autors Ēriks Tomsons grāmatu sagaida pirms savas 103. dzimšanas dienas 31. decembrī.

Grāmata sagatavota LZP FLPP «Atmiņu pārnese starp paaudzēm: naratīvā perpektīva» (Nr. lzp-2018/1-0458) ietvaros, izdota ar Pasaules Brīvo Latviešu Apvienības Kultūras fonda un Latviešu fonda (ASV) atbalstu.

Grāmatas pieejamas šeit.