Veselības un slimību tēmas propagandā nacistu okupētajā Latvijā

Kopsavilkums

Latvija Otrā pasaules kara gados piedzīvoja virkni krīžu situāciju – to skāra ne tikai politiskas, sociālas, humānas krīzes, bet arī veselības krīze, kas bija saistīta gan ar ārstu trūkumu, gan epidēmiju izplatīšanos sabiedrībā un citām problēmām. Vienlaikus nacistu okupācijas režīma politika, kas balstījās gan ideoloģizētajos rases un eigēnikas projektos, gan sanitārajās reālijās, mēģināja risināt šos jautājumus kara laikā, komunicējot ar sabiedrību gan ar rīkojumu, gan propagandas palīdzību. Pieskarsimies tikai vienam aspektam, kā «veselības/slimības» tēmas tika aprobētas propagandā un kā šīs kategorijas tika izmantotas nacistu politikas īstenošanā.

Atsauce: Zellis, K. (2022). Veselības un slimību tēmas propagandā nacistu okupētajā Latvijā Kultūra un cilvēksituācija mūsdienu humānisma krīžu kontekstā: LU 80.starptautiskās konferences rakstu un tēžu krājums (142.-146.lpp.).