Zviedrija

Baltieši zviedru sabiedrībā. Vienprātība un pretstati

Maijas Runcis zinātniskais priekšlasījums par Latvijas Otrā pasaules kara bēgļiem uz Zviedriju

Mutvārdu vēstures pētnieki Gotlandē

Māras Zirnītes zinātniskais priekšlasījums par Latvijas Otrā pasaules kara bēgļiem uz Zviedriju

Baltijas bēgļi Gotlandē un zviedru sabiedrībā

Māra Zirnīte un Maija Runcis Latvijas Radio