«Vai esmu latvietis?»: Etniskās piederības jautājums trimdas latviešu otrās paaudzes dzīvesstāstos


Gads
Mar 16, 2018
Vieta
Rīga (Latvija)
Maruta Pranka
pētniece

Socioloģe, LU Filozofijas un socioloģijas institūta pētniece

Līdzīgi