The changing character of immigration and integration regimes, and the impact on the urban society: The case study of Oslo


Gads
Dec 3, 2018 —
Notikums
Lekciju cikls Nodrplus projekta ietvaros
Vieta
Rīga (Latvija)

Lekciju cikls NORPDLUS projekta ietvaros. Lekcija «Imigrācijas un integrācijas režīmu mainīgais raksturs un tā ietekme uz urbāno sabiedrību: Oslo piemērs.» Lekciju rīkoja Latvijas Antropologu biedrība, Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūts un Latvijas Mutvārdu vēstures pētnieku asociācija «Dzīvesstāsts», Rīga, Kalpaka bulv. 4, 2018.gada 3.decembrī.

Lekcija Nordplus

Lekcija Nordplus

Līdzīgi