Valodas un identitātes saglabāšana trimdas un emigrācijas apstākļos


Gads
Apr 9, 2019 — Apr 26, 2019
Notikums
Lekciju cikls
Vieta
Rēzekne, Liepāja, Cīrava (Latvija)

Lekciju cikls LZP projekta «Atmiņu pārnese starp paaudzēm: naratīvā perpektīva» (Nr. lzp-2018/1-0458) un Nordplus projekta ietvaros. Lekcijas notika: 9. aprīlī, 2019, Rēzeknes Centrālajā bibliotēkā; 25. aprīlī, 2019, Liepājas Centrālajā zinātniskajā bibliotēkā; 26. aprīlī, 2019, Cīravas bibliotēkā.

Lekcija Nordplus

Lekcija Nordplus

Līdzīgi