Zemes mantošanas naratīvs dzīvesstāstos


Gads
Feb 15, 2019
Vieta
Rīga (Latvija)
Kristīne Rotbaha
zinātniskā asistente

Folkloras pētniece, LU Filozofijas un socioloģijas institūta zinātniskā asistente.

Līdzīgi