Padomju cilpas Latvijas zemturim: 20. gadsimta 40. gadu 40. gadu laikabiedru atmiņu mantojums


Gads
Sep 17, 2019
Vieta
Poznaņa (Polija)
Kristīne Rotbaha
zinātniskā asistente

Folkloras pētniece, LU Filozofijas un socioloģijas institūta zinātniskā asistente.

Līdzīgi