Mainīgais un noturīgais mantotajā dziesmu valodā. Saunas etnogrāfiskā ansambļa «Naktineica» piemērs


Gads
Dec 9, 2019
Vieta
Rīga (Latvija)
Kristīne Rotbaha
zinātniskā asistente

Folkloras pētniece, LU Filozofijas un socioloģijas institūta zinātniskā asistente.