Veselības un slimību tēmas propagandā nacistu okupētajā Latvijā


Gads
Mar 4, 2022
Vieta
Rīga (Latvija)
Kaspars Zellis
vadošais pētnieks

Vēsturnieks, Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūta vadošais pētnieks