Video

Ēriks Tomsons (1918-2022) par bēgļu laivu pārcelšanu 1944.–45. gadā no Latvijas uz Gotlandi.

Ēriks Tomsons (1918-2022) dalās atmiņās par bēgļu laivu pārcelšanu 1944.–45. gadā no Latvijas uz Gotlandi (Zviedriju).

Grāmatas «Pārcēlāji» atvēršana īsi pirms tās varoņa Ērika Tomsona 103. dzimšanas dienas.

Grāmata ir otrais izdevums Latvijas mutvārdu vēstures sērijā «Bezbailīgie». Tajā apkopotas triju bēgļu laivu vadītāju atmiņas no Otrā pasaules kara beigu posma.

Projekta «No pagātnes uz tagadni: Migrācija un integrācija dzīvesstāstu sadarbības tīklā» rezultāti

The 4th international oral history conference «Generation, Migration and Memory: Narrative and its Transformations», November 13, 2020

Closing speech of the conference «Generation, Migration and Memory: Narrative and its Transformations»

Speaker: Prof. Vieda Skultāne. November 13, 2020, Riga, Latvia.

Edmunds Šūpulis (University of Latvia). Voices of generations: the transfer of memories in the Baltics States

The 4th international oral history conference «Generation, Migration and Memory: Narrative and its Transformations», November 12, 2020

Ginta Elksne, Ilze Koroļeva (University of Latvia). Intergenerational relations and migration in families among Latvian emigrant communities & Agita Lūse (Riga Stradiņš University, University of Latvia). Remembering care and caring for memories: adoptees’ sources of self

The 4th international oral history conference «Generation, Migration and Memory: Narrative and its Transformations», November 13, 2020

Karol Morawski (The Karkonosze State University, Poland). History, memory, ideology

The 4th international oral history conference «Generation, Migration and Memory: Narrative and its Transformations», November 13, 2020

Kaspars Zellis (University of Latvia). Controversial memories in the life stories of the Soviet generation

The 4th international oral history conference «Generation, Migration and Memory: Narrative and its Transformations», November 13, 2020

Laima Žilinskienė (University of Vilnius, Lithuania). Communicative family memory: the case of Lithuania

The 4th international oral history conference «Generation, Migration and Memory: Narrative and its Transformations», November 13, 2020

Leena Kurvet-Käosaar (University of Tartu, Estonia) «My memory is like a big house»: the transgenerational transmission of memory among Estonians in the diaspora

The 4th international oral history conference «Generation, Migration and Memory: Narrative and its Transformations», November 12, 2020