Vieda Skultāne

vadošā pētniece

Latvijas Universitāte

Bristoles Universitātes emeritētā profesore; kopš 2013. gada vada mutvārdu vēstures pētījumus Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūtā. Veikusi lauka darbu Dienvidvelsā, Indijā un Latvijā. Vairāk nekā 90 zinātnisku publikāciju autore, starp kurām nozīmīgākās: « The Testimony of Lives: Narrative and Memory in Post-Soviet Latvia» (London, New York: Routledge, 1998), « Empathy and Healing: Essays in Medical and Narrative Anthropology» (New York, Oxford: Berghahn Books, 2007). 2013. gadā kļuvusi par Rīgas Stradiņa Universitātes goda doktori (Doctor Honoris Causa).

Intereses

  • medicīnas antropoloģija
  • biogrāfiju pētniecība
  • mutvārdu vēsture

Izglītība

  • PhD in social anthropology, 1971

    University of Wales

Publikācijas

Konferences un uzstāšanās