«The changing character of immigration and integration regimes, and the impact on the urban society: The case study of Oslo»

Susannes Sēholtas lekcija

Nordplus logo
Video lekcija sagatavota Nordplus pieaugušo izglītības projektā

 

Šī lekcija apskata iespējamo saikni starp integrācijas politikas režīmiem un multikulturālo urbāno izpausmju mainīgumu laika gaitā. Oslo ir piemērs, kas parāda šīs izmaiņas. Sākot ar 1960. gadiem, imigrācija Oslo ir mainījusies tās būtībā un apjomā. 1960. gados sabiedrība, politiķi un paši imigranti tvēra imigrāciju kā kaut ko jaunu un īslaicīgu. Savukārt 2018. gadā trešdaļai pilsētas iedzīvotāju ir imigrantu saknes. Sabiedrības gaidas, kā arī pašu imigrantu un viņu pēcteču centieni un iespējas piedalīties kopējā sabiedrībā ir mainījušies, un tāpat ir mainījušies uzskati par multikulturālu sabiedrību. Arī politiskie skatījumi ir variējuši starp iekļaujošiem un izslēdzošiem. Laika gaitā imigranti un viņu pēcteči ir centušies dažādos veidos adaptēties un funkcionēt sabiedrībā atbilstoši savām ambīcijām un tvertajām iespējām. Šajā lekcijā tiek uzdots jautājumu: kāda ir šo centienu materiālā un nemateriālā ietekeme uz urbāno sabiedrību? Ko varam no šiem procesiem mācīties?

Par lektori

Susanne Sēholta ir politikas zinātniece un pētniece Oslo Metropolitēna universitātes (OsloMet) Norvēģijas Urbānās un reģionālās pētniecības institūtā. Pēdējos gadus viņa ir pievērsusies migrācijas, integrācijas un segregācijas jautājumiem urbānā un rurālā vidē, koncentrējoties uz integrāciju un segregāciju mājokļu tirgū, kā arī apkaimēs un darba tirgū.

Pasākumu organizēja Latvijas Antropologu biedrība sadarbībā ar LU Filozofijas un socioloģijas institūtu un Latvijas mutvārdu vēstures pētnieku asociāciju «Dzīvesstāsts» Nordplus programmas ietvaros.

Līdzīgi